هیتر برقی
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
برج خنک کننده (آکسیال)
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

هیتر گازی - گازوئیلی (کوره هوای گرم)