غبارگیر با فیلترهای کارتریج
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
سیکلون
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

غبارگیر با فیلترهای کیسه ای (بگ فیلتر)