سانتریفیوژ بکوارد دو طرف مکش
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
دمنده های فشار بالا
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

سانتریفیوژ کانالی