سانتریفیوژ پشت بامی کلاهدار
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
سانتریفیوژ فوروارد دو طرف مکش
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه مکش