سانتریفیوژ پشت بامی کلاهدار
2019-07-02
سانتریفیوژ فوروارد دو طرف مکش
2019-07-02

 

سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه مکش