سانتریفیوژ فوروارد دو طرف مکش
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
سانتریفیوژ بکوارد دو طرف مکش
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

سانتریفیوژ بکوارد یک طرف مکش