آکسیال کانالی سبک و متوسط
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
آکسیال پشت بامی کلاهدار
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

آکسیال کانالی کارکرد سنگین (توربوفن، جت فن - تونلی)