27-فیلترهای هوا

    • توضیحات :

فیلتر هوا برای زدودن ذرات معلق در هوا به کار میروند و عمدهترین کاربرد آنها برای استفاده در [HAVC] است. که به مجموعه فن آوریهای مربوط به «گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع» اطلاق میشود که در برگیرنده فناوریهای مربوط به ایجاد آسایش از طریق تهویه و ایجاد شرایط دمایی مطبوع برای محیطهای داخلی ساختمان است. فیلتر نقش مهمی در ایمنی و سلامت محیطی که تابع تغییرات رطوبتی و دما است، دارد. فیلترهای هوا مورد استفاده در صنایع با توجه به میزان بازدهی در چهار دسته طبقهبندی میشوند. فیلترهای با بازدهی پایین-فیلترهای با بازدهی متوسط-فیلترهای با بازدهی بالا-فیلترهای با بازدهی بسیار بالا-شرکت پدیده هوای صنعتی علاوه برمدلهاوسایزهای طبقه بندی شده در کاتالوگهای تولیدی خود نظربه در خواست مشتری تولیدات سفارشی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. فیلترهای با بازدهی پایین این پالایه ها توانایی جذب ذرات تا ۵۰ میکرون را دارا هستند. جنس این پالایه ها میتواند از فایبرگلاس، پشم شیشه و یا توریهای فلزی باشد.کاربرد این فیلترها بیشتر به عنوان پیشفیلتر است.

فیلترهای با بازدهی متوسط این فیلترها قابلیت جذب ذرات ۵ تا ۱۰ میکرون را داشته و جنس آنها معمولاً از پلی استر یا الیاف کتان-پلی استر میباشد. این فیلترها بیشتر بهصورت چیندار هستند که این ویژگی باعث میشود سطح بیشتری برای جداسازی ذرات از هوا وجود داشته باشد . بازده این فیلترها با توجه به معیار سنجش نقطهای گردوغبار حداکثر برابر با ۳۰ درصد است.  

فیلترهای با بازدهی بالا فیلترهای با بازدهی بالا توانایی جذب ذرات تا ۳/۰ میکرون را دارند و بازده آنها بین ۳۰ تا ۹۸ درصد بر مبنای معیار سنجش نقطهای گرد وغبار است. فیلتر کیسهای، فیلترهای با بستر صلب و فیلترهای با صفحات حلقوی داخلی در این دسته از فیلترهای هوا قرار میگیرند  

فیلترهای با بازدهی بسیار بالا این فیلترها برای کاربردهای خاص مانند اتاقهای عمل بیمارستانها، آزمایشگاهها و اتاقهای تمیز صنعتی بهکار میروند و توانایی جذب ذرات تا ۱۲/۰ میکرون را دارند. فیلترهای هپا و اولپا در این دسته از فیلترها قرار میگیرند و بازدهی آنها تا ۹۹۹۹/۹۹ درصد نیز میرسد

 

پشتیبانی فنی

  • خدمات پس از فروش ساین وب در سال 1389 با تیمی از دانشجوهای رشته گرافیک و کامپیوتر کار خود را آغاز کرد. در این سالها هدف ما ، رضایت مشتری، طراحی وب سایت با قیمت مناسب، کاربردی بودن سایت، بوده است در این سالها با شرکت های بزرگی از جمله :خودرو سازان جنوب ، سپاهان جارو اصفهان، کفش ملی و شرکت کیوان خادم، بسیاری از شرکت های دیگر خدمات خود را به نحو احسن ارائه داه ایم امیدواریم بتوانیم گامی بلند برای رساندن شما به دنیای بزرگ مجازی بکنیم مهندسین ساین وب

  • ویدئو های پشتیبانی ساین وب در سال 1389 با تیمی از دانشجوهای رشته گرافیک و کامپیوتر کار خود را آغاز کرد. در این سالها هدف ما ، رضایت مشتری، طراحی وب سایت با قیمت مناسب، کاربردی بودن سایت، بوده است در این سالها با شرکت های بزرگی از جمله :خودرو سازان جنوب ، سپاهان جارو اصفهان، کفش ملی و شرکت کیوان خادم، بسیاری از شرکت های دیگر خدمات خود را به نحو احسن ارائه داه ایم امیدواریم بتوانیم گامی بلند برای رساندن شما به دنیای بزرگ مجازی بکنیم مهندسین ساین وب

  • راهنمای محصولات ساین وب در سال 1389 با تیمی از دانشجوهای رشته گرافیک و کامپیوتر کار خود را آغاز کرد. در این سالها هدف ما ، رضایت مشتری، طراحی وب سایت با قیمت مناسب، کاربردی بودن سایت، بوده است در این سالها با شرکت های بزرگی از جمله :خودرو سازان جنوب ، سپاهان جارو اصفهان، کفش ملی و شرکت کیوان خادم، بسیاری از شرکت های دیگر خدمات خود را به نحو احسن ارائه داه ایم امیدواریم بتوانیم گامی بلند برای رساندن شما به دنیای بزرگ مجازی بکنیم مهندسین ساین وب

  • کاتالوگ الکترونیک امکان دانلود فایل کاتالوگ محصولات از این طریق فراهم گردیده است.